Een monstername van legionella

legionella monstername

Legionella pneumophila is de meest beruchte soort in het geslacht van Legionella bacteriën, want hoewel een besmetting vaak zonder ziekteverschijnselen verloopt en niet van mens op mens overdraagbaar is, kan iemand er wel legionellagriep of de zwaardere variant, veteranenziekte van krijgen. En deze longontsteking kan fataal zijn en er kunnen op grote schaal uitbraken van plaatsvinden. Legionella gedijt goed in (stilstaand) water en legionellapreventie is belangrijk.legionella monstername

 

Bij prioritaire instellingen is de eigenaar verplicht om halfjaarlijks een Legionella monstername te laten uitvoeren, en voor zorginstellingen wordt dit ten zeerste aangeraden om uitbraken te minimaliseren. De eigenaar is vanuit de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit verantwoordelijk voor deugdelijk leidingwater en het voldoen aan deze zorgplicht kan worden aangetoond door een analysecertificaat van de monstername. Bij een Legionella monstername wordt het drinkwater onderzocht op de aanwezigheid van de Legionella bacterie. Deze komt in principe op veel plaatsen voor en is in kleine hoeveelheden niet schadelijk. De wettelijke norm is vastgesteld op 100 kolonievormende eenheden per liter water. Wanneer uw drinkwatermonster meer dan 100 Legionella bacteriën per liter bevat, is het heel belangrijk dat u daar direct van op de hoogte bent, zodat u de bijbehorende risico’s kent én actie kunt ondernemen. Een melding bij de Inspectie Leefomgeving en Transport hoort daar ook bij.

 

Afhankelijk van het aantal tappunten op de locatie worden twee tot veertien monsters genomen van een aantal van deze tappunten. Deze worden door een medewerker van een gespecialiseerd bedrijf genomen en in speciale monsterflessen vervoerd waarin de temperatuur constant blijft. Op het laboratorium worden de monsters geanalyseerd op de aanwezigheid van Legionella. Als er Legionella aanwezig is, wordt een serotypering uitgevoerd om de soort te bepalen. Afhankelijk van welke soort Legionella wordt aangetroffen, wordt een digitaal rapport gemaakt met de risico’s van de monsters en of dit binnen de wettelijke normen valt.