Wat te doen wanneer je WOZ waarde te hoog uitvalt?

tuinset in de aanbieding

Het komt in de praktijk niet zelden voor dat mensen die eigenaar zijn van een woning van mening zijn dat hun WOZ waarde te hoog is gelegen. Dat brengt in de praktijk enkele vervelende nadelen met zich mee. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat deze waarde bepalend is voor tal van verschillende heffingen en belastingen. Dat is echter niet alles. Bovendien zal je namelijk ook kunnen vaststellen dat ze mee bepalend is voor de hoogte van de huurprijs die moet worden betaald. Het is dus zeker niet alleen zo dat een te hoge WOZ waarde een belangrijk aandachtspunt is voor mensen die eigenaar zijn van de woning, maar ook voor zij die ze willen huren. In ieder geval, ben jij van mening dat jouw WOZ waarde niet correct is berekend? Dan zal je in de praktijk tot de vaststelling komen dat je er altijd nog voor kan kiezen om een bezwaar aan te tekenen. 

Hoe kan de WOZ waarde te hoog uitvallen? 

Een WOZ waarde te hoog bepalen komt in de praktijk best wel eens voor. De gemeente houdt bij het bepalen van deze waarde rekening met best een aantal verschillende factoren. Voor het merendeel van deze factoren geldt dat ze in de praktijk eigenlijk niet veranderen. Het gaat hierbij dan niet alleen om de ligging van de woning, maar ook om bijvoorbeeld de oppervlakte waarover ze beschikt. Daarnaast is het tevens ook zo dat er rekening wordt gehouden met het type woning waarvan sprake is. Een element dat wel jaarlijks kan veranderen zijn de actuele verkoopprijzen. Wanneer deze de hoogte in gaan zal dat eveneens als gevolg hebben dat je WOZ waarde stijgt. Valt jouw WOZ waarde te hoog uit? Dan zal je daar mogelijks bezwaar tegen willen aantekenen. 

Kan je daar als eigenaar van een woning iets aan doen? 

Valt je WOZ waarde te hoog uit? Dan zal je als woningeigenaar moeten bepalen of je daar bezwaar tegen wenst aan te tekenen of niet. Als je dat graag zou willen doen dient het bezwaar te worden ingediend binnen de 6 weken volgend op de zogenaamde WOZ beschikking. Het is zeer belangrijk om rekening te houden met deze termijn. Dien je het bezwaar niet tijdig in? Dan heeft dat namelijk als gevolg dat je voor dat jaar niet langer over de mogelijkheid zal beschikken om bezwaar aan te tekenen. Besteed hier dus in de praktijk zeker altijd de nodige aandacht aan.

Is een te hoge WOZ waarde altijd negatief?

Wanneer een WOZ waarde te hoog wordt berekend wordt dat door de eigenaars van een woning doorgaans als uitsluitend negatief bestempeld. Mogelijks is dat echter een beetje te kort door de bocht gezien. Het is namelijk in de praktijk zo dat er wel degelijk een situatie bestaat waarin het mogelijks interessant kan zijn dat de WOZ waarde van je woning iets hoger is gelegen. Dit is uiteraard het geval wanneer je van plan bent om je huis binnen de kortste keren te koop aan te bieden. In dat geval staat een hoger gelegen WOZ waarde ook voor een potentieel (veel) hoger gelegen verkoopwaarde. Wanneer je dus met andere woorden van plan bent om binnenkort je woning te verkopen is het indienen van een WOZ bezwaar mogelijks dus niet de interessantste keuze.